03.12.2010 Anunt achizitie servicii de realizare si administrare site web in cadrul proiectului Managementul eficient al ariilor protejate din muntii ApuseniNR. 1128/03.12.2010

ANUNT DE INTENTIE

 

 

CLUBUL DE ECOLOGIE SI TURISM MONTAN ALBAMONT are onoarea sa va invite sa participati la procedura de atribuire a contractului de achizitie publică de servicii «Achizitie servicii   de realizare si administrare site web» din cadrul proiectului : « MANAGEMENTUL EFICIENT AL ARIILOR PROTEJATE DIN MUNTII APUSENI, JUDETUL ALBA – cod proiect RO-0024, contract nr. 5/RO 0024/ 08.12.2009

 

1.Obiectul contractului: Contract de servicii Servicii de realizare si administrare site web:: cod CPV CPV 72413000-8; 72415000-2; 72212224-5

2.Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achizitie publică: achizitie directa.

3.Sursa de finantare a contractului: Mecanismul Finaciar SEE

4.Oferta depusă de ofertant trebuie sa cuprindă:

Propunere tehnica. Ofertantul va elabora propunerea tehnică astfel incat aceasta sa respecte in totalitate cerintele revazute in Caietul de Sarcini.

Propunerea financiară – Formularul de oferta. Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel incat aceasta sa furnizeze toate informatiile solicitate cu privire la pret precum si alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de achizitie publică.

 

5.      Limba de redactare a ofertei: limba romana

6.      Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile

7.      Preţul va fi exprimat în RON, fără TVA. Suma aferentă TVA-ului va fi explicată separat.

8.      Preţul ofertei este ferm în RON.

§        NU se accepta actualizarea pretului contractului.

9. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii este: Pretul cel mai scazut.

 

10. NU se acceptă oferte alternative.

 

11. Documente care insotesc oferta: declaraţie privind eligibilitatea, declaraţia privind neîncadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006, propunerea tehnica si financiara, copie certificat de inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului.

12. Adresa la cere se depune oferta: Str. Mitropolit Andrei Saguna nr. 2,cod postal 510010, Alba Iulia, ROMÂNIA Tel/Fax : 0258813947, E - mail : office@albamont.ro.

13. Data limită pentru depunerea ofertei: 10.12.2010 ora 10:00

14. Ora, data şi locul deschiderii ofertelor: 10.12.2010 ora 11:00 la sediul CETM Albamont- Str. Mitropolit Andrei Saguna nr. 2,cod postal 510010, Alba Iulia, ROMÂNIA

 

 

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la tel/fax.: 0258813947.

 

 

Reprezentant legal

Moisa Vasile

Presedinte CETM Albamont

Descarca documentatia de atribuire


2010-12-03 11:25:05