29.11.2010 Anunt de achizitie servicii realizare si administrare site webProiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

2007-2013, „Investeşte în Oameni”;

Axa Prioritară 5: „Promovarea măsurilor active de ocupare”;

Domeniu major de intervenţie 5.2: „Mediul rural – oportunităţi de ocupare”;

Titlul proiectului: „Caravana oportunitatilor de ocupare din Muntii Apuseni”;

Nr. Contractului: POSDRU/83/5.2/S/58823


29.11.2010

Alba Iulia

CLUBUL DE ECOLOGIE SI TURISM MONTAN ALBAMONT

in calitate de achizitor, anunta demararea procedurii deschise de achizitie pentru atribuirea contractului de furnizare “ Achizitie servicii realizare si administrare site web”

 

Procedura aplicata:– procedura de cercetare a pietei – studiu de piata

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: pretul cel mai scazut

Obiectul contractului:: Servicii de realizare site web precum si administrare si reinnoire saptamanala a siteului

Data limita pentru depunerea ofertelor: 07.12.2010, ora 10,00

Data stabilita pentru deschiderea ofertelor: 07.12.2010, ora 11,00

Oferta va fi elaborata in limba romana.

Locul unde se transmit ofertele: punctul de lucru al achizitorului din Alba Iulia, str. Mitropolit Andrei Saguna, nr. 2, judetul Alba

Documentatia de atribuire si caietul de sarcini se pot procura de la punctul de lucru al achizitorului din Alba Iulia, str. Mitropolit Andrei Saguna, nr. 2, judetul Alba, intre orele 09,00 si 15,00, tel./fax 0258813947, e-mail: cetmalbamont@yahoo.com .

 

Persoana de contact:

Moisa Vasile

Manager proiect

Tel. 0258813947

 

 

 


2010-11-29 08:37:03