01.11.2010 Anunt de atribuire servicii de masuratori topometrice, identificare si bornare
Proiect co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Proiect “Elaborarea planului de management integrat pentru ROSPA0087 Munții Trascăului și ROSCI0253 Trascău” cod SMIS –CSNR 17019

01.11.2010

Alba Iulia

ANUNT DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE SERVICII

“Achizitie servicii de masuratori topometrice, identificare si bornare” in cadrul proiectului „Elaborarea planului de management integrat pentru ROSPA0087 Muntii Trascaului si ROSCI0253 Trascau”, cod SMIS –CSNR 17019

 

Achizitor: CLUBUL DE ECOLOGIE SI TURISM MONTAN ALBAMONT

Ofertant castigator: SC TERMOTECNICA SRL cu sediul in Oarda, municipiul Alba Iulia, str. Biruintei, nr. 25, jud Alba

Pretul contractului: : 72.960 lei fara TVA

Procedura aplicata: : cerere de oferte

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: pretul cel mai scazut

Data atribuirii contractului: 28.10.2010

 

Persoana de contact:

Lucian Macaveiu -

Manager proiect

Tel./fax: 0744998590/ 0258813947

e-mail: cetmalbamont@yahoo.com

 

 

 


2010-11-01 08:58:12