19.10.2010 Anunt de atribuire telefonie
Proiect co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Proiect “Elaborarea planului de management integrat pentru ROSPA0087 Munții Trascăului și ROSCI0253 Trascău” cod SMIS –CSNR 17019

19.10.2010

Alba Iulia

ANUNT DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE SERVICII

 

Achizitor: CLUBUL DE ECOLOGIE SI TURISM MONTAN ALBAMONT

Ofertant castigator: SC VODAFONE ROMANIA SA cu sediul in Bucuresti, P-ta Charles de Gaulle, nr. 15, sector 1

Pretul contractului: : 3143,84 euro fara TVA

Procedura aplicata: : achizitie directa

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: pretul cel mai scazut

Data atribuirii contractului: 15.10.2010

 

Persoana de contact:

Lucian Macaveiu -

Manager proiect

Tel./fax: 0744998590/ 0258813947

e-mail: cetmalbamont@yahoo.com

 

 

 


2010-10-19 10:01:38