19.10.2010 Anunt de atribuire bunuri UIP
Proiect co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Proiect “Elaborarea planului de management integrat pentru ROSPA0087 Munții Trascăului și ROSCI0253 Trascău” cod SMIS –CSNR 17019

19.10.2010

Alba Iulia

ANUNT DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE SERVICII

“Achizitie produse necesare UIP: calculator portabil (3 buc.), aparat foto + obiectiv, multifunctionala de birou” in cadrul proiectului „Elaborarea planului de management integrat pentru ROSPA0087 Muntii Trascaului si ROSCI0253 Trascau”, cod SMIS –CSNR 17019

 

Achizitor: CLUBUL DE ECOLOGIE SI TURISM MONTAN ALBAMONT

Ofertant castigator: SC XEROM SERVICE SRL cu sediul in Alba Iulia, str. Ampoiului, nr. 2A, judetul Alba

Pretul contractului: : 28880 lei fara TVA

Procedura aplicata: : achizitie directa

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: pretul cel mai scazut

Data atribuirii contractului: 15.10.2010

 

Persoana de contact:

Lucian Macaveiu -

Manager proiect

Tel./fax: 0744998590/ 0258813947

e-mail: cetmalbamont@yahoo.com

 

 

 


2010-10-19 09:47:29