15.10.2010 Comunicat de presa POS Mediu Inceput
COMUNICAT DE PRESĂ

Clubul de Ecologie și Turism Montan Albamont, anunță demararea proiectului ”Elaborarea Planului de management integrat, pentru ROSPA0087 Munții Trascăului și ROSCI0253 Trascău”.

Proiectul derulat de către Clubul de Ecologie și Turism Montan Albamont în parteneriat cu Agenția pentru Protecția Mediului Alba, este co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), prin Programul Operațional Sectorial Mediu, Axa prioritară 4 – Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii, domeniu major de intervenţie - dezvoltarea infrastructurii şi a planurilor de management pentru protejarea biodiversităţii şi reţelei Natura 2000 și Guvernul României.

Principale obiective ale proiectului ce se va desfășura pe o perioadă de 30 de luni, cu începere din luna August 2010, constau în determinarea și marcarea în teren a limitelor celor 29 de rezervatii naturale de interes național cuprinse în S.C.I. Trascau și S.P.A. Munții Trăscaului; colectarea datelor necesare pentru întocmirea Planului de management integrat în primii doi ani de implementare a proiectului; elaborarea Planului de management integrat al S.C.I. Trascău și S.P.A. Munții Trascăului prin intermediul conlucrării tuturor factorilor interesați; derularea procedurilor necesare reglementării din punct de vedere al protecției mediului și avizarea Planului de management integrat al celor doua situri Natura 2000 și informarea comunităților locale referitor la importanța conservării speciilor și habitatelor de pe teritoriul celor doua situri.

Proiectul este de o importanță majoră, planul rezultat în urma implementării lui, fiind documentul de bază atât pentru administrarea celor doua situri de importanță comunitară (S.C.I. Trascău și SPA Munții Trascăului) ce se întind pe o suprafață de 58.753 ha, cât și pentru dezvoltarea durabilă a comunităților umane de pe suprafața celor două situri.

Lucian Macaveiu,

Manager de proiect

Clubul de Ecologie și Turism Montan Albamont

www.albamont.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.


2010-10-15 09:41:17