05.10.2010 Anunt achizitie bunuri UIP
Proiect co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Proiect “Elaborarea planului de management integrat pentru ROSPA0087 Munții Trascăului și ROSCI0253 Trascău” cod SMIS –CSNR 17019

05.10.2010

CLUBUL DE ECOLOGIE SI TURISM MONTAN ALBAMONT

in calitate de achizitor, anunta demararea procedurii de achizitie pentru atribuirea contractului de furnizare “Achizitie produse necesare UIP: calculator portabil (3 buc.), aparat foto + obiectiv, multifunctionala de birou” in cadrul proiectului

„Elaborarea planului de management integrat pentru ROSPA0087 Muntii Trascaului si ROSCI0253 Trascau”, cod SMIS –CSNR 17019

 

Procedura aplicata:– achizitie directa

Cod CPV : 30213100-6; 38651000-3; 38651100-4; 30232110-8.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: pretul cel mai scazut

Data limita pentru depunerea ofertelor: 13.10.2010, ora 10,00

Data stabilita pentru deschiderea ofertelor: 13.10.2010, ora 11,00

Oferta va fi elaborata in limba romana.

Obiectul contractului: calculator portabil (3 buc), aparat foto, obiectiv, multifunctionala de birou

Valoarea estimata a achizitiei: 28.940 lei (fara TVA)

Locul unde se transmit ofertele: punctul de lucru al achizitorului din Alba Iulia, str. Mitropolit Andrei Saguna, nr. 2, judetul Alba

Documentatia de atribuire si caietul de sarcini se pot procura de la punctul de lucru al achizitorului din Alba Iulia, str. Mitropolit Andrei Saguna, nr. 2, judetul Alba, intre orele 09,00 si 15,00, tel./fax 0258813947, e-mail: cetmalbamont@yahoo.com , sau de pe site: www.albamont.ro.

 

Persoana de contact:

Lucian Macaveiu, manager proiect - 0744998590

 

 

 


2010-10-05 08:09:13