17.09.2010 Anunt Atribuire leasingFONDUL SOCIAL EUROPEAN        “Proiect cofinanţat din Fondul Social

                                                                               European

Investeşte în                                      prin Programul Operational Sectorial

OAMENI!                 Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013”

AP 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare" /

DMI 5.2 "Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale

în ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea forţei de muncă"

 

Titlul proiectului: “Caravana oportunitatilor de ocupare din Muntii Apuseni”

Numarul de identificare al contractului: POSDRU/83/5.2/S/58823

 

17.09.2010

Alba Iulia

ANUNT DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE SERVICII

“Achizitie servicii leasing pentru autoturism 4x4 ”

Achizitor: CLUBUL DE ECOLOGIE SI TURISM MONTAN ALBAMONT

Ofertant castigator: SC Impuls Leasing Romania IFN SA cu sediul in Bucuresti, str. Luigi Galvani, nr. 61-63, sector 2

Pretul contractului: : 28678,07 euro fara TVA

Procedura aplicata: : procedura competitiva

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: : pretul cel mai scazut

Data atribuirii contractului: 10.09.2010

 

Persoana de contact:

Moisa Vasile

Manager proiect

Tel. 0258813947

 

 

 


2010-09-17 08:12:22