04.12.2018 Anunț achiziție servicii de catering pentru cursanții din ScărișoaraNr. 648/04.12.2018

ANUNȚ ACHIZIȚIE SERVICII DE CATERING PENTRU CURSANTII DIN SCĂRIȘOARA

Clubul de Ecologie și Turism Montan ALBAMONT, cu sediul în Alba Iulia, str. Mitropolit Andrei Șaguna, nr. 2, jud. Alba, organizează, în cadrul proiectului „Investim in viitor!” ID 101765, procedura de atribuire pentru achiziționarea serviciilor de catering pentru cursanții din loc. Scărișoara, jud. Alba.

Achizitor: Clubul de Ecologie și Turism Montan ALBAMONT

Obiectul contractului: servicii de catering

CPV: 55520000-1

Data limită de depunere oferte: 11.12.2018 ora 12,00

Data și ora deschiderii ofertelor: 11.12.2018 ora 13,00

Oferta va fi elaborată obligatoriu în limba română.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut.

Ofertele se trimit la sediul CETM Albamont, str. Mitropolit Andrei Șaguna, nr. 2, jud. Alba, sau pe mail: cetmalbamont@yahoo.com

Documentația pentru ofertanți se poate ridica de la sediul CETM Albamont și va fi publicată pe www.albamont.ro.

Relații suplimentare la telefon 0258813947 sau la sediul CETM Albamont, persoană de contact – Macaveiu Delia.

Descarcă Documentația pentru ofertanți

Descarcă Formulare 1

Descarcă Formulare 2

Inapoi


2018-12-04 14:17:49