17.09.2018 Anunț de atribuireNr. 525/17.09.2018

ANUNT DE ATRIBUIRE
Contract de inchiriere spatiu pentru pregatirea teoretica si practica a cursantilor din Scarisoara, județul Alba

Achizitor: Clubul de Ecologie și Turism Montan ALBAMONT

Ofertant castigator: PASCA I. ILIANA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA cu sediul in Com. Scarisoara, nr. 192A, judetul Alba

Pretul contractului: 4.860,00 lei fara TVA

Procedura aplicata: selectie de oferte conform Normele interne nr. 450/20.08.2018

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: pretul cel mai scazut

Data atribuirii contractului: 17.09.2018

Relatii la telefon 0258813947 sau la sediul CETM Albamont din Alba Iulia, str. Mitropolit Andrei Saguna, nr. 2, persoana de contact Delia Macaveiu.

Inapoi


2018-09-17 16:25:41