17.09.2018 Anunț de atribuireNr. 524/17.09.2018

ANUNT DE ATRIBUIRE
Achizitie servicii catering pentru cursantii din Scarisoara, județul Alba

Achizitor: Clubul de Ecologie și Turism Montan ALBAMONT

Ofertant castigator: SC FELIX COMSERVICE SRL cu sediul in sat Girda de Sus, Com. Girda de Sus, nr. 97, judetul Alba

Pretul contractului: 11.558,40 lei fara TVA

Procedura aplicata: procedura proprie

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: pretul cel mai scazut

Data atribuirii contractului: 17.09.2018

Relatii la telefon 0258813947 sau la sediul CETM Albamont din Alba Iulia, str. Mitropolit Andrei Saguna, nr. 2, persoana de contact Delia Macaveiu.

Inapoi


2018-09-17 15:31:15