06.09.2018 Anunț închiriere spațiuNr. 496/06.09.2018

ANUNȚ ÎNCHIRIERE SPAȚIU

Clubul de Ecologie și Turism Montan ALBAMONT, cu sediul în Alba Iulia, str. Mitropolit Andrei Șaguna, nr. 2, jud. Alba, organizează, în cadrul proiectului „Investim in viitor!” ID 101765, selecția de oferte pentru închirierea unui spațiu pentru pregătirea teoretica și practică a participanților la cursul de formare ”Cameristă”, derulat în loc. Scărișoara, jud. Alba.

Spațiul închiriat trebuie să îndeplinească următoarele caracteristici:

Pentru pregatirea teoretică:

 • - situat în localitatea Scărișoara, județul Alba;
 • - acces la grup sanitar;
 • - spatiul trebuie sa permită desfășurarea activității pentru 14 cursanți;
 • - utilitați: apă, canalizare, energie electrică, încălzire;
 • - spațiul trebuie să fie dotat cu mobilier care să permită desfășurarea activității de formare (mese și scaune pentru 14 cursanți);
 • - spațiul trebuie să fie dotat cu aparatura necesară desfășurării cursului de formare (flipchart, videoproiector, ecran de proiecție etc).

Pentru pregatirea practică:

 • - situat în localitatea Scărișoara, județul Alba;
 • - acredit ca unitate de cazare, în condițiile legii;
 • - spațiul trebuie să permită desfășurarea activității pentru 14 cursanți;
 • - utilități: apă, canalizare, energie electrică, încălzire;
 • - o persoană desemnată pentru supravegherea activității de practică.

Ofertanții trebuie să prezinte următoarele documente:

 • - dovada proprietății spațiului pe care îl oferă spre închiriere;
 • - schița spațiului pe care îl oferă spre închiriere;
 • - descrierea spațiului;
 • - dovada acreditării ca unitate de cazare;
 • - oferta de preț.

Achizitor: Clubul de Ecologie și Turism Montan ALBAMONT

Durata contractului: de la semnarea acestuia, până la finalizarea cursului (aproximativ 3 luni, respectiv 360 de ore, din care 120 de ore pentru pregătirea teoretică și 240 de ore pentru pregătirea practică, 6 ore/zi, luni-vineri)

Data limită de depunere oferte: 13.09.2018 ora 14,00

Data și ora deschiderii ofertelor: 13.09.2018 ora 15,00

Oferta va fi elaborată obligatoriu în limba română.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut.

Ofertele se trimit la sediul CETM Albamont, str. Mitropolit Andrei Șaguna, nr. 2, jud. Alba, sau pe mail: cetmalbamont@yahoo.com

Relații suplimentare la telefon 0258813947 sau la sediul CETM Albamont, persoană de contact – Macaveiu Delia.

Inapoi


2018-09-06 15:25:48