24.08.2018 Anunț de atribuireNr. 472/24.08.2018

ANUNT DE ATRIBUIRE
Achizitie servicii de servire a mesei/catering pentru participanții la acțiunile de igienizare

Achizitor: Clubul de Ecologie și Turism Montan ALBAMONT

Ofertant castigator: SC FELIX COMSERVICE SRL cu sediul in sat Girda de Sus, Com. Girda de Sus, nr. 97, judetul Alba

Pretul contractului: 9.900,00 lei fara TVA

Procedura aplicata: procedura proprie

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: pretul cel mai scazut

Data atribuirii contractului: 24.08.2018

Relatii la telefon 0258813947 sau la sediul CETM Albamont din Alba Iulia, str. Mitropolit Andrei Saguna, nr. 2, persoana de contact Delia Macaveiu.

Inapoi


2018-08-24 10:41:31