22.07.2010 Anunt Atribuire constructiiFONDUL SOCIAL EUROPEAN        “Proiect cofinanţat din Fondul Social

                                                                               European

Investeşte în                                      prin Programul Operational Sectorial

OAMENI!                 Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013”

AP 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare" /

DMI 5.2 "Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale

în ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea forţei de muncă"

 

Titlul proiectului: “Caravana oportunitatilor de ocupare din Muntii Apuseni”

Numarul de identificare al contractului: POSDRU/83/5.2/S/58823

 

22.07.2010

Alba Iulia

ANUNT DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE LUCRARI

“Lucrari de instalatii sanitare, incalzire si instalatie de alimentare cu gaz pentru incalzire”

Achizitor: CLUBUL DE ECOLOGIE SI TURISM MONTAN ALBAMONT

Ofertant castigator: SC PROINSTAL SRL cu sediul in str. Targului nr. 10, Alba Iulia, judetul Alba

Pretul contractului: : 12600 lei fara TVA

Procedura aplicata: : procedura de prospectare a pietei – studiu de piata

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: : pretul cel mai scazut

Data atribuirii contractului: 14.07.2010

 

Persoana de contact:

Moisa Vasile

Manager proiect

Tel. 0258813947

 

 

 


2010-07-22 11:40:11