23.03.2018 Anunț de atribuireNr. 119/23.03.2018

ANUNT DE ATRIBUIRE
Achizitie servicii catering pentru cursantii din Cimpeni, județul Alba”

Achizitor: Clubul de Ecologie și Turism Montan ALBAMONT

Ofertant castigator: SC BALEA SRL cu sediul in Cîmpeni, str. Revolutia 1848, judetul Alba

Pretul contractului: 3.852,80 lei fara TVA

Procedura aplicata: procedura simplificata proprie

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: pretul cel mai scazut

Data atribuirii contractului: 23.03.2018

Relatii la telefon 0258813947 sau la sediul CETM Albamont din Alba Iulia, str. Mitropolit Andrei Saguna, nr. 2, persoana de contact Delia Macaveiu.

Inapoi


2018-03-23 12:21:16