15.12.2017 Anunț de atribuireNr. 158/15.12.2017

ANUNT DE ATRIBUIRE
Achizitie servicii organizare de evenimente în Com. Scarisoara si Orasul Cimpeni, județul Alba”

Achizitor: Clubul de Ecologie și Turism Montan ALBAMONT

Ofertant castigator: SC YDANA STAR SRL cu sediul in Scarisoara, Centru, nr. 224A, comuna Scarisoara, judetul Alba

Pretul contractului: 53.550 lei fara TVA

Procedura aplicata: procedura simplificata proprie

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: pretul cel mai scazut

Data atribuirii contractului: 15.12.2017

Relatii la telefon 0258813947 sau la sediul CETM Albamont din Alba Iulia, str. Mitropolit Andrei Saguna, nr. 2, persoana de contact Delia Macaveiu.

Inapoi


2017-12-15 13:34:12