08.12.2017 Anunț achiziție servicii organizare de evenimenteNr. 135/08.12.2017

ANUNȚ ACHIZIȚIE SERVICII ORGANIZARE DE EVENIMENTE

Clubul de Ecologie și Turism Montan ALBAMONT, cu sediul în Alba Iulia, str. Mitropolit Andrei Șaguna, nr. 2, jud. Alba, organizează, în cadrul proiectului „Investim in viitor!” ID 101765, procedura de atribuire pentru achiziționarea serviciilor de organizare de evenimente în Com. Scărișoara și Orașul Cîmpeni, judetul Alba.

Achizitor: Clubul de Ecologie și Turism Montan ALBAMONT

Obiectul contractului: servicii de organizare de evenimente

CPV: 79952000-2

Data limită de depunere oferte: 14.12.2017 ora 12,00

Data și ora deschiderii ofertelor: 14.12.2017 ora 13,00

Oferta va fi elaborată obligatoriu în limba română.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut.

Ofertele se trimit la sediul CETM Albamont, str. Mitropolit Andrei Șaguna, nr. 2, jud. Alba, sau pe mail: cetmalbamont@yahoo.com

Documentația pentru ofertanți se poate ridica de la sediul CETM Albamont și va fi publicată pe www.albamont.ro.

Relații suplimentare la telefon 0258813947 sau la sediul CETM Albamont, persoană de contact – Macaveiu Delia.

Documentația pentru ofertanți

Formulare 1

Formulare 2

Inapoi


2017-12-08 09:12:11