01.04.2014 Anunt de atribuire a contractului de serviciiNr. 254/01.04.2014
Alba Iulia

ANUNȚ DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE SERVICII
“Achiziție de servicii de evaluare a impactului asupra mediului (SEA)”
în cadrul proiectului “Managementul durabil al SCI Muntele Mare și al siturilor Natura 2000 Trascău” cod SMIS –CSNR 37222

Achizitor: CLUBUL DE ECOLOGIE ȘI TURISM MONTAN ALBAMONT
Ofertant câștigător: S.C. ECO TERRA S.R.L.

Prețul contractului: 24.500 lei fără TVA
Procedura aplicată: achiziție cf. Ordinului MFE nr. 1120/2013
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câstigătoare: prețul cel mai scăzut
Data atribuirii contractului: 01.04.2014

Persoana de contact:
Iuliana Baldea
Manager proiect
Tel./fax: 0258-813947
e-mail: cetmalbamont@yahoo.com

Inapoi


2014-04-01 12:40:06