17.03.2014 Anunt de anualare a procedurii de achizitieProiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională

Proiect „Managementul durabil al SCI Muntele Mare și al siturilor Natura 2000 Trascău” cod SMIS – CSNR 37222

Nr. 201/17.03.2014
Alba Iulia

ANUNȚ DE ANULARE A PROCEDURII DE ACHIZIȚIE
PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE SERVICII
”Achiziție de servicii de evaluare a impactului asupra mediului (SEA)
” în cadrul proiectului
“Managementul durabil al SCI Muntele Mare și al siturilor Natura 2000 Trascău”
cod SMIS –CSNR 37222

CLUBUL DE ECOLOGIE ȘI TURISM MONTAN ALBAMONT, în calitate de Achizitor, anunță anularea procedurii de atribuire a contractului “Achiziție de servicii de evaluare a impactului asupra mediului (SEA)” în cadrul proiectului ”Managementul durabil al SCI Muntele Mare și al siturilor Natura 2000 Trascău”, având cod SMIS –CSNR 37222.

Anularea procedurii a fost dispusă conform Notei justificative de anulare, înregistrată sub nr. 199/17.03.2014.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul achizitorului din Alba Iulia, str. Mitropolit Andrei Șaguna, nr. 2, județul Alba, între orele 09:00 și 16:00, tel./fax: 0258-813947, e-mail: cetmalbamont@yahoo.com sau de pe site-ul: www.albamont.ro.

Persoană de contact:
Iuliana Baldea
Manager proiect cod SMIS-CSNR 37222
Tel./fax: 0723-181297/0258-813947
e-mail: cetmalbamont@yahoo.com


2014-03-17 15:21:09