10.03.2014 Achizitie de servicii de evaluare a impactului asupra mediului (SEA)Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională

Proiect „Managementul durabil al SCI Muntele Mare și al siturilor Natura 2000 Trascău” cod SMIS – CSNR 37222

Data: 10.03.2014

CLUBUL DE ECOLOGIE ȘI TURISM MONTAN ALBAMONT

în calitate de achizitor, anunță demararea procedurii de achiziție pentru atribuirea contractului de servicii „Achiziție de servicii de evaluare a impactului asupra mediului (SEA)” în cadrul proiectului „Managementul durabil al SCI Muntele Mare și al siturilor Natura 2000 Trascău”, cod SMIS –CSNR 37222.

Procedura aplicată: Achiziție cf. Ordin MFE nr. 1120/15.10.2013

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare: prețul cel mai scăzut

Data și ora limită pentru depunerea ofertelor: 17.03.2014, ora 12:00

Data și ora stabilită pentru deschiderea ofertelor: 17.03.2014, ora 12:30

Obiectul contractului: „Achiziție de servicii de evaluare a impactului asupra mediului (SEA)”

Cod CPV: 90700000-4

Tipul și durata contractului: contract de servicii, durata 4 luni

Valoarea estimată a achiziției: 25 000 lei (fără TVA)

Cursul de schimb leu/euro aplicabil în evaluare: curs inforeuro valabil pentru luna martie, anul 2014, 1 Euro = 4,5015 RON.

Locul unde se transmit ofertele: sediul achizitorului din Alba Iulia, str. Mitropolit Andrei Șaguna, nr. 2, județul Alba

Locul de prestare a serviciilor: serviciile vor fi prestate în zona teritorială a ROSCI0119 Muntele Mare, la sediul beneficiarului și la autoritatea competentă pentru protecția mediului (ANPM sau APM, prin delegare de competență)

Documentaţia de atribuire și specificațiile tehnice se pot procura de la sediul achizitorului din Alba Iulia, str. Mitropolit Andrei Șaguna, nr. 2, județul Alba, între orele 09:00 și 16:00, tel./fax: 0258813947, e-mail: cetmalbamont@yahoo.com, sau de pe site-ul: www.albamont.ro

Pentru informaţii suplimentare legate de contract vă rugăm sa ne contactați. Persoana de contact: Iuliana Baldea, manager proiect – tel. 0723.181.297

Descarcă documntație achiziție

Inapoi


2014-03-10 09:12:37