09.07.2013 Anunt de atribuire a contractului de serviciiProiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională

Proiect „Managementul durabil al SCI Muntele Mare și al siturilor Natura 2000 Trascău” cod SMIS – CSNR 37222

Nr. 1140/09.07.2013
Alba Iulia

ANUNȚ DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE SERVICIIAchiziție servicii de instruire de specialitate” în cadrul proiectului“Managementul durabil al SCI Muntele Mare și al siturilor Natura 2000 Trascăucod SMIS –CSNR 37222

Achizitor: CLUBUL DE ECOLOGIE ȘI TURISM MONTAN ALBAMONT

Ofertant câștigător: SC INFO CENTER GROUP SRL cu sediul în Sibiu, str. Zaharia Boiu, nr. 2, Județul Sibiu, România

Prețul contractului: 78 910 lei fără TVA

Procedura aplicată: achiziție cf. Instrucțiunii DG AMPOS Mediu nr. 140026/16.11.2012

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câstigătoare: prețul cel mai scăzut

Data atribuirii contractului: 08.07.2013.

Persoana de contact:
Iuliana Baldea
Manager proiect
Tel./fax: 0723181297/0258813947
e-mail: cetmalbamont@yahoo.com

Inapoi


2013-07-09 09:04:34