10.06.2013 Anunt achizitie servicii de instruire de specialitateProiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională

Proiect „Managementul durabil al SCI Muntele Mare și al siturilor Natura 2000 Trascău” cod SMIS – CSNR 37222

10.06.2013

CLUBUL DE ECOLOGIE ȘI TURISM MONTAN ALBAMONT

în calitate de achizitor, anunță demararea procedurii de achiziție pentru atribuirea contractului de servicii „Achiziție servicii de instruire de specialitate” în cadrul proiectului „Managementul durabil al SCI Muntele Mare și al siturilor Natura 2000 Trascău”, cod SMIS –CSNR 37222.

Procedura aplicată: Achiziție cf. Instrucțiunii DG AMPOS Mediu nr. 140026/16.11.2012

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare: prețul cel mai scăzut

Data și ora limită pentru depunerea ofertelor: 17.06.2013, ora 10:00

Data și ora stabilită pentru deschiderea ofertelor: 17.06.2013, ora 11:00

Obiectul contractului: „Achiziție servicii de instruire de specialitate”

Cod CPV: 80510000-2

Tipul și durata contractului: contract de servicii, durata maxim 12 luni

Valoarea estimată a achiziției: 106.798,00 lei (fără TVA)

Cursul de schimb leu/euro aplicabil în evaluare: curs inforeuro valabil pentru luna iunie anul 2013, 1 Euro = 4.3438 RON.

Locul unde se transmit ofertele: sediul achizitorului din Alba Iulia, str. Mitropolit Andrei Șaguna, nr. 2, județul Alba

Locul de prestare a serviciilor: într-o localitate (comună/oraș) situată pe teritoriul unuia din siturile Natura 2000 ROSCI0253 Trascău/ ROSPA0087 Munții Trascăului/ ROSCI0119 Muntele Mare

Documentaţia de atribuire și caietul de sarcini se pot procura de la sediul achizitorului din Alba Iulia, str. Mitropolit Andrei Șaguna, nr. 2, județul Alba, între orele 09:00 și 16:00, tel./fax: 0258813947, e-mail: cetmalbamont@yahoo.com, sau de pe site-urile: albmaont.ro și a href=http://www.posmediu.ro>posmedi.ro

Pentru informaţii suplimentare legate de contract vă rugăm sa ne contactați. Persoana de contact: Iuliana Baldea, manager proiect – tel. 0723.181.297.

Descarca documentatie achizitie

Inapoi


2013-06-10 09:19:03