16.07.2010 Anunt Atribuire mobilierFONDUL SOCIAL EUROPEAN        “Proiect cofinanţat din Fondul Social

                                                                               European

Investeşte în                                      prin Programul Operational Sectorial

OAMENI!                 Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013”

AP 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare" /

DMI 5.2 "Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale

în ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea forţei de muncă"

 

Titlul proiectului: “Caravana oportunitatilor de ocupare din Muntii Apuseni”

Numarul de identificare al contractului: POSDRU/83/5.2/S/58823

 

16.07.2010

Alba Iulia

ANUNT DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE FURNIZARE

“Mobilier birou”

Achizitor: CLUBUL DE ECOLOGIE SI TURISM MONTAN ALBAMONT

Ofertant castigator: SC TEHNO MOB FLOREA SRL cu sediul in cu sediul în Sebes, str. Mihai Eminescu nr. 57, judetul Alba

Pretul contractului: : 11875 lei fara TVA

Procedura aplicata: : procedura de prospectare a pietei – studiu de piata

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: : pretul cel mai scazut

Data atribuirii contractului: 16.07.2010

 

Persoana de contact:

Moisa Vasile

Manager proiect

Tel. 0258813947

 

 

 


2010-07-16 09:49:12