03.06.2013 Anunt de atribuire a contractului de furnizareProiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională

Proiect „Elaborarea planului de management integrat pentru ROSPA0087 si ROSCI0253”, cod SMIS –CSNR 17019

03.06.2013
Alba Iulia

ANUNT DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE FURNIZARE “Achizitie produse si servicii publicitare” in cadrul proiectului „Elaborarea planului de management integrat pentru ROSPA0087 Muntii Trascaului si ROSCI0253 Trascau”, cod SMIS –CSNR 17019

Achizitor: CLUBUL DE ECOLOGIE SI TURISM MONTAN ALBAMONT

Ofertant castigator: SC DALICART LUX SRL, loc. Drambar, comuna Ciugud, calea Alba Iulia, nr. 6, judetul Alba, Romania

Pretul contractului: 2370,00 lei fara TVA

Procedura aplicata: achizitie directa

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: pretul cel mai scazut

Data atribuirii contractului: 03.06.2013

Persoana de contact:
Macaveiu Lucian
Manager proiect
Tel./fax: 0744998590/ 0258813947
e-mail: cetmalbamont@yahoo.com

Inapoi


2013-06-03 11:24:06