28.05.2013 Anunt achizitie de produse si servicii publicitareProiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională

Proiect „Elaborarea planului de management integrat pentru ROSPA0087 si ROSCI0253”, cod SMIS –CSNR 17019

Data 28.05.2013

CLUBUL DE ECOLOGIE SI TURISM MONTAN ALBAMONT

Procedura aplicata: achizitie directa
Cod CPV : 22462000-6.
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: pretul cel mai scazut
Data limita pentru depunerea ofertelor: 31.05.2013, ora 10,00
Data stabilita pentru deschiderea ofertelor: 31.05.2013, ora 12,00
Oferta va fi elaborata in limba romana.
Obiectul contractului: Achiziționarea de pliante, inclusiv conceptie grafica si design, conform descrierii din Caietul de sarcini.
Valoarea estimata a achizitiei: 2.400 lei (fara TVA)
Locul unde se transmit ofertele: sediul achizitorului din Alba Iulia, str. Mitropolit Andrei Saguna, nr. 2, judetul Alba.
Documentatia de atribuire se poate procura de la sediul achizitorului din Alba Iulia, str. Mitropolit Andrei Saguna, nr. 2, judetul Alba, intre orele 09,00 si 16,00, tel./fax 0258813947, e-mail: cetmalbamont@yahoo.com, sau de pe site: www.albamont.ro
Persoana de contact: Lucian Macaveiu, manager proiect – 0744998590, 0733338633.

Descarca documentatie achizitie

Inapoi


2013-05-28 10:25:15