18.02.2013 Anunț atribuire a contractului de serviciiProiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională

Proiect „Elaborarea planului de management integrat pentru ROSPA0087 si ROSCI0253”, cod SMIS –CSNR 17019

18.02.2013
Alba Iulia

ANUNT DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE SERVICII “ Achizitie servicii de cercetare stiintifica in domeniul stiintelor naturii” in cadrul proiectului „Elaborarea planului de management integrat pentru ROSPA0087 Muntii Trascaului si ROSCI0253 Trascau”, cod SMIS –CSNR 17019

Achizitor: CLUBUL DE ECOLOGIE SI TURISM MONTAN ALBAMONT
Ofertant castigator: ASOCIATIA GRUPUL MILVUS , Targu Mures, str. Crinului nr. 22, judetul Mureș
Pretul contractului: 176.264,48 lei fara TVA
Procedura aplicata: Procedura de atribuire aplicabila beneficiarilor privati de proiecte finantate din instrumente structurale, obiectivul „Convergenta”
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: pretul cel mai scazut
Data atribuirii contractului: 11.02.2013

Persoana de contact:
Macaveiu Lucian
Manager proiect
Tel./fax: 0744998590/ 0258813947
e-mail: cetmalbamont@yahoo.com

Inapoi


2013-02-18 12:26:08