29.01.2013 Anunț de atribuire a contractului de serviciiProiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională

Proiect „Managementul durabil al SCI Muntele Mare și al siturilor Natura 2000 Trascău” cod SMIS – CSNR 37222

Nr. 166/29.01.2013
Alba Iulia

ANUNȚ DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE SERVICII “Achiziție servicii de publicitate, informare și conștientizare” în cadrul proiectului “Managementul durabil al SCI Muntele Mare și al siturilor Natura 2000 Trascău” cod SMIS –CSNR 37222

Achizitor: CLUBUL DE ECOLOGIE ȘI TURISM MONTAN ALBAMONT
Ofertant câștigător: S.C. DALICART LUX S.R.L. cu sediul în sat Drâmbar, com. Ciugud, Calea Alba Iulia, nr. 6, Județul Alba, România
Prețul contractului: 40 350 lei fără TVA
Procedura aplicată: achiziție directă
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare: prețul cel mai scăzut
Data atribuirii contractului: 28.01.2013.

Persoana de contact:
Iuliana Baldea
Manager proiect
Tel./fax: 0723181297/0258813947
e-mail: cetmalbamont@yahoo.com


2013-01-29 10:11:32