22.01.2013 Anunt anulare procedura achizitie servicii de cercetare stiintificaProiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională

Proiect „Elaborarea planului de management integrat pentru ROSPA0087 si ROSCI0253”, cod SMIS –CSNR 17019

Data 22.01.2013

CLUBUL DE ECOLOGIE SI TURISM MONTAN ALBAMONT

in calitate de achizitor, anunta anularea procedurii de achizitie pentru atribuirea contractului de servicii “Achizitie servicii de cercetare stiintifica in domeniul stiintelor naturii” in cadrul proiectului „Elaborarea planului de management integrat pentru ROSPA0087 Muntii Trascaului si ROSCI0253 Trascau”, cod SMIS –CSNR 17019

CLUBUL DE ECOLOGIE SI TURISM MONTAN ALBAMONT, in calitate de achizitor, anunta anularea procedurii de atribuire a contractului “Achizitie servicii de cercetare stiintifica in domeniul stiintelor naturii” in cadrul proiectului „Elaborarea planului de management integrat pentru ROSPA0087 Muntii Trascaului si ROSCI0253 Trascau”, cod SMIS –CSNR 17019. Anularea procedurii a fost dispusa prin Procesul verbal de anulare de anulare inregistrat sub nr. 117/21.01.2013.
Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul achizitorului din Alba Iulia, str. Mitropolit Andrei Saguna, nr. 2, judetul Alba, intre orele 09,00 si 16,00, tel./fax 0258813947, e-mail: cetmalbamont@yahoo.com, sau de pe site: www.albamont.ro. Persoana de contact : Lucian Macaveiu, manager proiect – 0744998590; 0733338633.


2013-01-22 11:28:19