14.01.2013 Anunt achizitie servicii de publicitate, informare și conștientizareProiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională

Proiect „Managementul durabil al SCI Muntele Mare și al siturilor Natura 2000 Trascău” cod SMIS – CSNR 37222

14.01.2013

CLUBUL DE ECOLOGIE ȘI TURISM MONTAN ALBAMONT

în calitate de achizitor, anunță demararea procedurii de achiziție pentru atribuirea contractului de servicii „Achizitie servicii de publicitate, informare și conștientizare” în cadrul proiectului „Managementul durabil al SCI Muntele Mare și al siturilor Natura 2000 Trascău”, cod SMIS –CSNR 37222.

Procedura aplicată: achiziție directă

Tipul contractului: contract de servicii

Durata contractului: de la 01.02.2013 până la 31.01.2014

Cod CPV: 79341000-6, 79341400-0

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare: prețul cel mai scăzut

Data limită pentru depunerea ofertelor: 21.01.2013, ora 10

Data stabilită pentru deschiderea ofertelor: 21.01.2013, ora 11

Oferta va fi elaborată în limba română.

Obiectul contractului: „Achiziție servicii de publicitate, informare și conștientizare”

Valoarea estimată a achiziției: 40 400 lei (fără TVA)

Locul unde se transmit ofertele: sediul achizitorului din Alba Iulia, str. Mitropolit Andrei Șaguna, nr. 2, județul Alba

Documentația de atribuire și caietul de sarcini se pot procura de la sediul achizitorului din Alba Iulia, str. Mitropolit Andrei Șaguna, nr. 2, județul Alba, între orele 09:00 și 16:00, tel./fax: 0258813947, e-mail: cetmalbamont@yahoo.com sau de pe site: www.albamont.ro.

Pentru informaţii suplimentare legate de contract vă rugăm sa ne contactați. Persoana de contact: Iuliana Baldea, manager proiect – tel. 0723.181.297.

Descarca documentatie achizitie

Inapoi


2013-01-14 10:05:32