14.01.2013 Anunt achizitie servicii de cercetare stiintificaProiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională

Proiect „Elaborarea planului de management integrat pentru ROSPA0087 si ROSCI0253”, cod SMIS –CSNR 17019

Data 14.01.2013

CLUBUL DE ECOLOGIE SI TURISM MONTAN ALBAMONT

in calitate de achizitor, anunta demararea procedurii de achizitie pentru atribuirea contractului de servicii “Achizitie servicii de cercetare stiintifica in domeniul stiintelor naturii” in cadrul proiectului „Elaborarea planului de management integrat pentru ROSPA0087 Muntii Trascaului si ROSCI0253 Trascau”, cod SMIS –CSNR 17019

Obiectul si locul de implementare a contractului : Servicii de cercetare stiintifica in domeniul stiintelor naturii: siturile Natura 2000 Trascau (SCI Trascau, SCI Fanetele Pietroasa Podeni si SPA Muntii Trascaului)

Tip si durata contract : contract de servicii, durata maxim 7 luni

Valoarea estimata : 176264,50 lei (fara TVA)

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Data si ora limita de depunere a ofertelor: 21.01.2013, ora 12,00

Data si ora deschiderii ofertelor: 21.01.2013, ora 12,30

Adresa la care se transmit ofertele: sediul achizitorului din Alba Iulia, str. Mitropolit Andrei Saguna, nr. 2, judetul Alba

Locul si modul de obtinere a documentatiei de atribuire: de la sediul achizitorului din Alba Iulia, str. Mitropolit Andrei Saguna, nr. 2, judetul Alba, intre orele 09,00 si 16,00, tel./fax 0258813947, e-mail: cetmalbamont@yahoo.com, sau de pe site: www.albamont.ro.

Cursul de referinta leu/euro aplicabil in evaluare (daca este cazul) : cursul inforeuro valabil in luna ianuarie 2013: 1 euro = 4,4385 RON

Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul achizitorului din Alba Iulia, str. Mitropolit Andrei Saguna, nr. 2, judetul Alba, intre orele 09,00 si 16,00, tel./fax 0258813947, e-mail: cetmalbamont@yahoo.com, sau de pe site: www.albamont.ro. Persoana de contact : Lucian Macaveiu, manager proiect – 0744998590; 0733338633.

Descarca documentatie achizitie

Clarificare nr. 1

Inapoi


2013-01-14 09:19:26