03.01.2013 Anunt de atribuire a contractului de serviciiProiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională

Proiect „Elaborarea planului de management integrat pentru ROSPA0087 Muntii Trascaului si ROSCI0253 Trascau”, cod SMIS –CSNR 17019

03.01.2013

ANUNȚ DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE SERVICII

Achizitie servicii de audit financiar” în cadrul proiectului “Elaborarea planului de management integrat pentru ROSPA0087 Muntii Trascaului si ROSCI0253 Trascau”

 cod SMIS –CSNR 17019

 

Achizitor: CLUBUL DE ECOLOGIE ȘI TURISM MONTAN ALBAMONT

Ofertant câștigător: SÎNCU I. MIHAELA – BIROU DE AUDIT,Iaşi, Fdc. Strugurilor, nr. 25, județul Iaşi, România

Prețul contractului:  7490,00 lei  fără TVA

Procedura aplicată: achiziție directă

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare: prețul cel mai scăzut

Data atribuirii contractului: 28.12.2012

Persoana de contact:

Macaveiu Lucian

Manager proiect

Tel./fax: 0744998590/ 0258813947

e-mail: cetmalbamont@yahoo.com

                                                                                                                     


2013-01-03 09:21:17