17.12.2012 Anunt publicitar achizitie servicii de audit financiar
Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională

Proiect „Elaborarea planului de management integrat pentru ROSPA0087 si ROSCI0253”, cod SMIS –CSNR 17019

17.12.2012

CLUBUL DE ECOLOGIE ȘI TURISM MONTAN ALBAMONT

în calitate de achizitor, anunță demararea procedurii de achiziție pentru atribuirea contractului de servicii „Achizitie servicii de audit financiar” în cadrul proiectului „Elaborarea planului de management integrat pentru ROSPA0087 Muntii Trascaului si ROSCI0253 Trascau”, cod SMIS –CSNR 17019

 

Procedura aplicată: achiziție directă

Cod CPV : 79212100-4.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare: prețul cel mai scăzut

Data limită pentru depunerea ofertelor: 20.12.2012, ora 12:00

Data stabilită pentru deschiderea ofertelor: 20.12.2012, ora 12:30

Oferta va fi elaborată în limba română.

Obiectul contractului: Servicii de audit financiar

Valoarea estimată a achiziției: 28 000 lei (fără TVA)

Locul unde se transmit ofertele: sediul achizitorului din Alba Iulia, str. Mitropolit Andrei Saguna, nr. 2, județul Alba

Documentația de atribuire se poate procura de la sediul achizitorului din Alba Iulia, str. Mitropolit Andrei Șaguna, nr. 2, județul Alba, între orele 09,00 și 16,00, tel./fax 0258813947, e-mail: cetmalbamont@yahoo.com, sau de pe site: www.albamont.ro, secțiunea Anunțuri.

 

Persoana de contact:

Lucian Macaveiu, manager proiect – 0744998590

Descarca documentatie achizitie

Raspuns solicitare clarificari


2012-12-17 08:22:43