10.12.2012 Infromare proiect POS Mediu10.12.2012

Proiectul „Elaborarea Planului de management integrat, pentru ROSPA0087 Munții Trascăului și ROSCI0253 Trascău” în fața unei noi provocări

Proiectul ”Elaborarea Planului de management integrat, pentru ROSPA0087 Munții Trascăului și ROSCI0253 Trascău” finanțat prin Programul Operațional Sectorial Mediu, Axa prioritară 4 – Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii, domeniu major de intervenţie - dezvoltarea infrastructurii şi a planurilor de management pentru protejarea biodiversităţii şi reţelei Natura 2000, a ajuns într-o nouă etapă. După identificarea în teren și bornarea limitelor rezervațiilor naturale de interes național de pe teritoriu siturilor Natura 2000 Trascău, după identificarea tipului de utilizare al terenurilor, după amplasarea a 21 de panouri informative și tipărirea de materiale informative referitoare la conservarea biodiversității siturilor Natura 2000 Trascău și nu în ultimul rând după finalizarea unor ample studii referitoare la biodiversitatea de interes conservativ, proiectul derulat de CETM Albamont se află în fața unei noi provocări: extinderea limitelor SPA Munții Trascăului și modificarea formularelor standard. Prin aprobarea Hotărârii Guvernului 971/2011, respectiv a Ordinului MMP 2387/2011, suprafața pe care inițial trebuia să o acopere Planul de Management s-a mărit considerabil, iar aria de investigare a biodiversității s-a lărgit prin adăugarea unor noi specii și habitate în formularele standard ale siturilor existente și prin declararea unui sit Natura 2000 nou (SCI Fânețele Pietroasa-Podeni) la care Planul de Management trebuia să facă referire. Ca urmare proiectul a fost prelungit cu un an, răstimp în care se vor studia speciile și habitatele nou introduse în formularele standard, se vor derula dezbateri publice și Planul de Management va fi elaborat în forma sa finală și va fi înaintat spre aprobare, conform prevederilor legale.

Inapoi


2012-12-10 13:12:23