29.11.2012 Anunț atribuire a contractului de serviciiProiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională

Proiect „Managementul durabil al SCI Muntele Mare si al siturilor Natura 2000 Trascau”, cod SMIS –CSNR 37222

Nr. 1715/29.11.2012

ANUNȚ DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE SERVICII

Servicii de audit financiar extern” în cadrul proiectului “Managementul durabil al SCI Muntele Mare și al siturilor Natura 2000 Trascău”

 cod SMIS –CSNR 37222

 

Achizitor: CLUBUL DE ECOLOGIE ȘI TURISM MONTAN ALBAMONT

Ofertant câștigător: SÎNCU I. MIHAELA – BIROU DE AUDIT cu sediul în municipiul Iaşi, Fundacul Strugurilor, nr. 25, județul Iaşi, România

Prețul contractului:  8 844 lei  fără TVA

Procedura aplicată: achiziție directă

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare: prețul cel mai scăzut

Data atribuirii contractului: 26.11.2012

Persoana de contact:

Iuliana Baldea

Manager proiect

Tel./fax: 0723181297/ 0258813947

e-mail: cetmalbamont@yahoo.com

                                                                                                                     


2012-11-29 11:15:33