12.11.2012 Anunt publicitar achizitie de servicii de audit financiar extern
Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională

Proiect „Managementul durabil al SCI Muntele Mare și al siturilor Natura 2000 Trascău”, cod SMIS –CSNR 37222

12.11.2012

CLUBUL DE ECOLOGIE ȘI TURISM MONTAN ALBAMONT

în calitate de achizitor, anunță demararea procedurii de achiziție pentru atribuirea contractului de servicii „Servicii de audit financiar extern” în cadrul proiectului „Managementul durabil al SCI Muntele Mare și al siturilor Natura 2000 Trascău”, cod SMIS –CSNR 37222

 

Procedura aplicată: achiziție directă

Cod CPV : 79212100-4.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare: prețul cel mai scăzut

Data limită pentru depunerea ofertelor: 19.11.2012, ora 10:00

Data stabilită pentru deschiderea ofertelor: 19.11.2012, ora 11:00

Oferta va fi elaborată în limba română.

Obiectul contractului: „Servicii de audit financiar extern”

Valoarea estimată a achiziției: 33 600 lei (fără TVA)

Locul unde se transmit ofertele: sediul achizitorului din Alba Iulia, str. Mitropolit Andrei Saguna, nr. 2, județul Alba

Documentația de atribuire și caietul de sarcini se pot procura de la sediul achizitorului din Alba Iulia, str. Mitropolit Andrei Șaguna, nr. 2, județul Alba, între orele 09,00 și 16,00, tel./fax 0258813947, e-mail: cetmalbamont@yahoo.com, sau de pe site: www.albamont.ro.

 

Persoana de contact:

Iuliana Baldea, manager proiect – 0723181297

Descarca documentatie achizitie


2012-11-12 09:22:04