22.10.2012 Anunt achizitie servicii de asigurariProiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

2007-2013, „Investeşte în Oameni”;

Axa Prioritară 5: „Promovarea măsurilor active de ocupare”;

Domeniu major de intervenţie 5.2: „Mediul rural – oportunităţi de ocupare”;

Titlul proiectului: „Caravana oportunitatilor de ocupare din Muntii Apuseni”;

Nr. Contractului: POSDRU/83/5.2/S/58823


22.10.2012

Alba Iulia

CLUBUL DE ECOLOGIE SI TURISM MONTAN ALBAMONT

in calitate de achizitor, anunta demararea procedurii deschise de achizitie pentru atribuirea contractului de servicii “ Achizitie servicii asigurari auto si bunuri”

 

Procedura aplicata:– procedura de cercetare a pietei – studiu de piata

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: pretul cel mai scazut

Obiectul contractului : servicii de asigurari auto CASCO si RCA si servicii asigurari bunuri

Data limita pentru depunerea ofertelor: 29.10.2012, ora 12,00

Data stabilita pentru deschiderea ofertelor: 29.10.2012, ora 12,30

Oferta va fi elaborata in limba romana.

Locul unde se transmit ofertele: locatia de implementare a proiectului din Alba Iulia, str. Miron Costin nr. 2, ap. 8, judetul Alba

Documentatia de atribuire si caietul de sarcini se pot procura de la locatia de implementare a proiectului din Alba Iulia, str. Miron Costin nr. 2, ap. 8, judetul Alba, intre orele 09,00 si 15,00, tel./fax 0358105840, e-mail: cetmalbamont@yahoo.com .

 

Persoana de contact:

Moisa Vasile

Manager proiect

Tel. 0358105840

 


2012-10-23 15:16:10