22.10.2012 Anunt anulare procedura achizitie servicii de asigurari auto si bunuriProiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

2007-2013, „Investeşte în Oameni”;

Axa Prioritară 5: „Promovarea măsurilor active de ocupare”;

Domeniu major de intervenţie 5.2: „Mediul rural – oportunităţi de ocupare”;

Titlul proiectului: „Caravana oportunitatilor de ocupare din Muntii Apuseni”;

Nr. Contractului: POSDRU/83/5.2/S/58823


22.10.2012

Alba Iulia

ANUNT DE ANULARE A PROCEDURII DE ACHIZITIE

pentru atribuirea contractului de servicii

“Achizitie servicii asigurari auto si bunuri” in cadrul proiectului “Caravana oportunitatilor de ocupare din Muntii Apuseni” ID58823

 

           CLUBUL DE ECOLOGIE SI TURISM MONTAN ALBAMONT, in calitate de achizitor, anunta anularea procedurii de atribuire a contractului “Achizitie servicii asigurari auto si bunuri” in cadrul proiectului “Caravana oportunitatilor de ocupare din Muntii Apuseni” ID58823 CPV 66510000-8, 66514110-0, 66516100-1, 66515200-5, datorita faptului ca nu a fost depusa nici o oferta admisibila, corespunzatoare cerintelor documentatiei de atribuire.

           Anularea procedurii a fost dispusa prin hotararea de anulare inregistrata sub nr. 1463/22.10.2012.

           Relatii suplimentare se pot obtine de la locatia de implementare a proiectului din Alba Iulia, str. Miron Costin nr. 2, ap.8, judetul Alba intre orele 09,00 si 15,00, tel. si fax 0358105840, e-mail: cetmalbamont@yahoo.com .

 

Persoana de contact:

Moisa Vasile

Presedinte CETM ALBAMONT

Tel. 0358105840

 


2012-10-22 14:37:23