11.10.2012 Anunt achizitie materiale publicitareProiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

2007-2013, „Investeşte în Oameni”;

Axa Prioritară 5: „Promovarea măsurilor active de ocupare”;

Domeniu major de intervenţie 5.2: „Mediul rural – oportunităţi de ocupare”;

Titlul proiectului: „Caravana oportunitatilor de ocupare din Muntii Apuseni”;

Nr. Contractului: POSDRU/83/5.2/S/58823


11.10.2012

Alba Iulia

CLUBUL DE ECOLOGIE SI TURISM MONTAN ALBAMONT

in calitate de achizitor, anunta demararea procedurii deschise de achizitie pentru atribuirea contractului de furnizare“ Achizitie materiale publicitare”

 

Procedura aplicata:– procedura de cercetare a pietei – studiu de piata

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: pretul cel mai scazut

Obiectul contractului : achizitia de materiale publicitare: pliant A4 de promovare- 600 buc., pliant A4 de informare- 4000 buc., brosura- 500 buc., tricouri inscriptionate- 200 buc., pixuri inscriptionate-200 buc.

Data limita pentru depunerea ofertelor: 22.10.2012, ora 12,00

Data stabilita pentru deschiderea ofertelor: 22.10.2012 ora 12,30

Oferta va fi elaborata in limba romana.

Locul unde se transmit ofertele: locatia de implementare a proiectului din Alba Iulia, str. Miron Costin nr. 2, ap. 8, judetul Alba

Documentatia de atribuire si caietul de sarcini se pot procura de la locatia de implementare a proiectului din Alba Iulia, str. Miron Costin nr. 2, ap. 8, judetul Alba, intre orele 09,00 si 15,00, tel./fax 0358105840, e-mail: cetmalbamont@yahoo.com .

 

Persoana de contact:

Moisa Vasile

Manager proiect

Tel. 0358105840

 


2012-10-11 09:29:17