06.09.2012 Anunt atribuire consumabile imprimante si copiatoareProiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

2007-2013, „Investeşte în Oameni”;

Axa Prioritară 5: „Promovarea măsurilor active de ocupare”;

Domeniu major de intervenţie 5.2: „Mediul rural – oportunităţi de ocupare”;

Titlul proiectului: „Caravana oportunitatilor de ocupare din Muntii Apuseni”;

Nr. Contractului: POSDRU/83/5.2/S/58823


06.09.2012

Alba Iulia

ANUNT DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE FURNIZARE

“ Achizitie consumabile imprimante si copiatoare”

 

Achizitor: CLUBUL DE ECOLOGIE SI TURISM MONTAN ALBAMONT

Ofertant castigator: SC ELCO BUSINESS SRL, cu sediul in Alba Iulia, str. Toporasilor nr. 13, bl. CT4, ap. 3, judetul Alba

Pretul contractului: : 54682 lei fara TVA

Procedura aplicata: : procedura de cercetare a pietei – studiu de piata

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: pretul cel mai scazut

Data atribuirii contractului: 31.08.2012

 

Persoana de contact:

Moisa Vasile -

Manager proiect

Tel./fax: 0258813947 si 0258813947

e-mail: cetmalbamont@yahoo.com

 

 

 


2012-09-06 13:20:29