07.07.2010 Anunt achizitii lucrariAP 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare" /

DMI 5.2 "Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale

în ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea forţei de muncă"

 

Titlul proiectului: “Caravana oportunitatilor de ocupare din Muntii Apuseni”

Numarul de identificare al contractului: POSDRU/83/5.2/S/58823

 

07.07.2010

Alba Iulia

CLUBUL DE ECOLOGIE SI TURISM MONTAN ALBAMONT

in calitate de achizitor, anunta demararea procedurii deschise de achizitie pentru atribuirea contractului de lucrari “Lucrari de instalatii sanitare, incalzire si instalatie de alimentare cu gaz pentru incalzire”

 

Procedura aplicata:– procedura de prospectare a pietei – studiu de piata

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: pretul cel mai scazut

Data limita pentru depunerea ofertelor: 14.07.2010, ora 10,00

Data stabilita pentru deschiderea ofertelor: 14.07.2010, ora 11,00

Oferta va fi elaborata in limba romana.

Locul unde se transmit ofertele: punctul de lucru al achizitorului din Alba Iulia, str. Mitropolit Andrei Saguna, nr. 2, judetul Alba

Documentatia de atribuire si caietul de sarcini se pot procura de la punctul de lucru al achizitorului din Alba Iulia, str. Mitropolit Andrei Saguna, nr. 2, judetul Alba, intre orele 09,00 si 16,00, tel./fax 0258813947, e-mail: office@albamont.ro.

 

Persoana de contact:

Moisa Vasile

Manager proiect

Tel. 0258813947


2010-07-07 10:00:45