06.08.2012 Anunț atribuire a contractului de serviciiProiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională

Proiect „Managementul durabil al SCI Muntele Mare si al siturilor Natura 2000 Trascau”, cod SMIS –CSNR 37222

Nr. 1052/06.08.2012

ANUNȚ DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE SERVICII

Achiziție servicii de realizare baze de date” în cadrul proiectului “Managementul durabil al SCI Muntele Mare și al siturilor Natura 2000 Trascău”

 cod SMIS –CSNR 37222

 

Achizitor: CLUBUL DE ECOLOGIE ȘI TURISM MONTAN ALBAMONT

Ofertant câștigător: S.C. PLUSINFINIT S.R.L. cu sediul în Oradea, str. Lăpușului, nr. 27A, Bloc Q112, etaj 4, ap. 20, județul Bihor, România

Prețul contractului:  71 500 lei  fără TVA

Procedura aplicată: achiziție directă

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare: prețul cel mai scăzut

Data atribuirii contractului: 30.07.2012

Persoana de contact:

Iuliana Baldea

Manager proiect

Tel./fax: 0723181297/ 0258813947

e-mail: cetmalbamont@yahoo.com

                                                                                                                     


2012-08-06 10:25:47