31.07.2012 Anunț atribuire a contractului de serviciiProiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională

Proiect „Managementul durabil al SCI Muntele Mare si al siturilor Natura 2000 Trascau”, cod SMIS –CSNR 37222

Nr. 1016/31.07.2012

ANUNȚ DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE SERVICII

Achiziție servicii topometrie, identificare și bornare” în cadrul proiectului “Managementul durabil al SCI Muntele Mare și al siturilor Natura 2000 Trascău”

 cod SMIS –CSNR 37222

 

Achizitor: CLUBUL DE ECOLOGIE ȘI TURISM MONTAN ALBAMONT

Ofertant câștigător: INDREIU CATALIN MIHAI - TOPOGRAF cu sediul în Alba Iulia, str. B.P. Hașdeu, nr. 5, bloc B3, ap. 19, Alba Iulia, Județul Alba, România

Prețul contractului:  27 000 lei  fără TVA

Procedura aplicată: achiziție directă

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare: prețul cel mai scăzut

Data atribuirii contractului: 26.07.2012

Persoana de contact:

Iuliana Baldea

Manager proiect

Tel./fax: 0723181297/ 0258813947

e-mail: cetmalbamont@yahoo.com

                                                                                                                     


2012-07-31 12:21:10