12.07.2012 Anunț achiziție servicii topometrie, identificare și bornare
Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională

Proiect „Managementul durabil al SCI Muntele Mare si al siturilor Natura 2000 Trascau”, cod SMIS –CSNR 37222

12.07.2012

CLUBUL DE ECOLOGIE SI TURISM MONTAN ALBAMONT

in calitate de achizitor, anunta demararea procedurii de achizitie pentru atribuirea contractului de servicii „Achiziție servicii topometrie, identificare și bornare” in cadrul proiectului „Managementul durabil al SCI Muntele Mare si al siturilor Natura 2000 Trascau”, cod SMIS –CSNR 37222

 

Procedura aplicata: achizitie directa

Cod CPV : 71351810-4.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: pretul cel mai scazut

Data limita pentru depunerea ofertelor: 19.07.2012, ora 11,00

Data stabilita pentru deschiderea ofertelor: 19.07.2012, ora 12,00

Oferta va fi elaborata in limba romana.

Obiectul contractului: „Achiziție servicii topometrie, identificare și bornare”

Valoarea estimata a achizitiei: 27 050 lei (fara TVA)

Locul unde se transmit ofertele: sediul achizitorului din Alba Iulia, str. Mitropolit Andrei Saguna, nr. 2, judetul Alba

Documentatia de atribuire si caietul de sarcini se pot procura de la sediul achizitorului din Alba Iulia, str. Mitropolit Andrei Saguna, nr. 2, judetul Alba, intre orele 09,00 si 16,00, tel./fax 0258813947, e-mail: cetmalbamont@yahoo.com , sau de pe site: www.albamont.ro.

 

Persoana de contact:

Iuliana Baldea, manager proiect – 0723181297

Descarca documentatie achizitie

Descarca Anexa


2012-07-12 09:09:25