10.07.2012 Anunt de atribuire servicii administrare si reinnoire saptamanala site webProiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

2007-2013, „Investeşte în Oameni”;

Axa Prioritară 5: „Promovarea măsurilor active de ocupare”;

Domeniu major de intervenţie 5.2: „Mediul rural – oportunităţi de ocupare”;

Titlul proiectului: „Caravana oportunitatilor de ocupare din Muntii Apuseni”;

Nr. Contractului: POSDRU/83/5.2/S/58823


10.07.2012

Alba Iulia

ANUNT DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE SERVICII

“ Achizitie servicii administrare si reinnoire saptamanala site web”

 

Achizitor: CLUBUL DE ECOLOGIE SI TURISM MONTAN ALBAMONT

Ofertant castigator: SC PROMOVIS SRL, cu sediul in Alba Iulia, str. Calea Motilor nr. 3, bl. S1, scara G, etj. 4, ap. 10, judetul Alba

Pretul contractului: : 6545,00 lei fara TVA

Procedura aplicata: : procedura de cercetare a pietei – studiu de piata

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: pretul cel mai scazut

Data atribuirii contractului: 06.07.2012

 

Persoana de contact:

Moisa Vasile -

Manager proiect

Tel./fax: 0258813947 si 0258813947

e-mail: cetmalbamont@yahoo.com

 

 

 


2012-07-10 11:30:45