10.07.2012 Anunt de atribuire a contractului de furnizareProiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională

Proiect „Managementul durabil al SCI Muntele Mare si al siturilor Natura 2000 Trascau”, cod SMIS –CSNR 37222

Nr. 868/10.07.2012

ANUNȚ DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE FURNIZARE

Echipamente electronice” în cadrul proiectului “Managementul durabil al SCI Muntele Mare și al siturilor Natura 2000 Trascău”

 cod SMIS –CSNR 37222

 

Achizitor: CLUBUL DE ECOLOGIE ȘI TURISM MONTAN ALBAMONT

Ofertant câștigător: S.C. XEROM SERVICE S.R.L. cu sediul în Alba Iulia, str. Ampoiului, nr. 2A, Alba Iulia, Județul Alba, România

Prețul contractului:  109 445 lei  fără TVA

Procedura aplicată: achiziție directă

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare: prețul cel mai scăzut

Data atribuirii contractului: 05.07.2012

Persoana de contact:

Iuliana Baldea

Manager proiect

Tel./fax: 0723181297/ 0258813947

e-mail: cetmalbamont@yahoo.com

                                                                                                                     


2012-07-10 10:37:03