04.07.2012 Anunț atribuire a contractului de furnizareProiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională

Proiect „Managementul durabil al SCI Muntele Mare si al siturilor Natura 2000 Trascau”, cod SMIS –CSNR 37222

Nr. 836/04.07.2012

ANUNȚ DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE FURNIZARE

Echipament individual de lucru și protecție, corturi, cort observare faună, echipamente speologie, echipamente de lucru la înălțime – alpinism” în cadrul proiectului “Managementul durabil al SCI Muntele Mare și al siturilor Natura 2000 Trascău”

 cod SMIS –CSNR 37222

 

Achizitor: CLUBUL DE ECOLOGIE ȘI TURISM MONTAN ALBAMONT

Ofertant câștigător: S.C. DAVISION S.R.L. cu sediul str. Zorilor, nr. 3, bloc F2, ap. 32, Turda, județul Cluj, România

Prețul contractului:  46 350 lei  fără TVA

Procedura aplicată: achiziție directă

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare: prețul cel mai scăzut

Data atribuirii contractului: 29.06.2012

Persoana de contact:

Iuliana Baldea

Manager proiect

Tel./fax: 0723181297/ 0258813947

e-mail: cetmalbamont@yahoo.com

                                                                                                                     


2012-07-04 10:50:38