20.06.2012 Anunț achiziție echipamente electronice
Proiect co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Proiect „Managementul durabil al SCI Muntele Mare si al siturilor Natura 2000 Trascau”, cod SMIS –CSNR 37222

20.06.2012

CLUBUL DE ECOLOGIE SI TURISM MONTAN ALBAMONT

in calitate de achizitor, anunta demararea procedurii de achizitie pentru atribuirea contractului de furnizare „Echipamente electronice” in cadrul proiectului „Managementul durabil al SCI Muntele Mare si al siturilor Natura 2000 Trascau”, cod SMIS –CSNR 37222

 

Procedura aplicata: achizitie directa

Cod CPV : 30000000-9, 32333200-8, 38651000-3, 38500000-0, 48000000-8.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: pretul cel mai scazut

Data limita pentru depunerea ofertelor: 02.07.2012, ora 14,00

Data stabilita pentru deschiderea ofertelor: 02.07.2012, ora 15,00

Oferta va fi elaborata in limba romana.

Obiectul contractului: „Echipamente electronice”

Valoarea estimata a achizitiei: 109.823,01 lei (fara TVA)

Locul unde se transmit ofertele: sediul achizitorului din Alba Iulia, str. Mitropolit Andrei Saguna, nr. 2, judetul Alba

Documentatia de atribuire si caietul de sarcini se pot procura de la sediul achizitorului din Alba Iulia, str. Mitropolit Andrei Saguna, nr. 2, judetul Alba, intre orele 09,00 si 16,00, tel./fax 0258813947, e-mail: cetmalbamont@yahoo.com , sau de pe site: www.albamont.ro.

 

Persoana de contact:

Iuliana Baldea, manager proiect – 0723181297

Descarca documentatie achizitie


2012-06-20 09:08:21