13.06.2012 Anunt anulare procedura achizitie servicii de administrare siteProiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

2007-2013, „Investeşte în Oameni”;

Axa Prioritară 5: „Promovarea măsurilor active de ocupare”;

Domeniu major de intervenţie 5.2: „Mediul rural – oportunităţi de ocupare”;

Titlul proiectului: „Caravana oportunitatilor de ocupare din Muntii Apuseni”;

Nr. Contractului: POSDRU/83/5.2/S/58823


13.06.2012

Alba Iulia

ANUNT DE ANULARE A PROCEDURII DE ACHIZITIE

pentru atribuirea contractului de servicii

“Achizitie servicii administrare si reinnoire saptamanala site web” in cadrul proiectului “Caravana oportunitatilor de ocupare din Muntii Apuseni” ID58823

 

           CLUBUL DE ECOLOGIE SI TURISM MONTAN ALBAMONT, in calitate de achizitor, anunta anularea procedurii de atribuire a contractului “Achizitie servicii administrare si reinnoire saptamanala site web” in cadrul proiectului “Caravana oportunitatilor de ocupare din Muntii Apuseni” ID58823 CPV 72415000-2; 72212224-5, datorita faptului ca pana la data limita de depunere a ofertelor, respectiv 12.06.2012 ora 12,00 nici un operator economic nu a depus ofertă.

           Anularea procedurii a fost dispusa prin hotararea de anulare inregistrata sub nr. 653/13.06.2012.

           Relatii suplimentare se pot obtine de la sediul achizitorului din Alba Iulia, str. Mitropolit Andrei Saguna, nr. 2, judetul Alba, intre orele 09,00 si 15,00, tel. si fax 0258813947; 0358105840, e-mail: cetmalbamont@yahoo.com .

 

Persoana de contact:

Moisa Vasile

Manager proiect

Tel. 0258813947; 0358105840

 


2012-06-13 10:19:24